MB Klub O Klube Stanovy klubu Členstvo Prihláška Klubová karta Medzinárodný zraz História vozidiel Inzercia Kalendár podujatí 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Zaujímavé linky Kontakt
 
Mercedes 540K

Kalendár podujatí

späť na zoznam podujatí

14. – 16. september 2018 | Krompachy - Levoča
Mercedes-Benz Tour 2018

Úspešná „južanská“ tour

Tohtoročné stretnutie majiteľov a priaznivcov vozidiel s trojcípou hviezdou v znaku „Mercedes-Benz Tour 2019,“ sa uskutočnilo po prvý raz na juhu Slovenska.

Hlavný „stan“ hviezdnej tour sa v dňom 13. až 15. septembra nachádzal v Patinciach, kde 82 posádok a takmer 200 účastníkov privítal WELLNESS Hotel Patince****. A doslova kráľovsky, o čom svedčí aj to, že mnohí „hviezdni srdciari“ s nadšením využili možnosť neobmedzeného vstupu do bazénového a saunového sveta, či piatkové nočné kúpanie. Samozrejme, nemohlo chýbať večerné oboznámenie účastníkov s organizačnými pokynmi a pravidlami, či prezentácia materiálov s tematikou Mercedes-Benz.

Dunaj z oboch strán

Ťažiskový program sa tradične konal v sobotu, keď na účastníkov, medzi ktorými „vyčnieval“ najatraktívnejší model tohtoročnej akcie, vozidlo Mercedes-Benz 500 K, vyrobené v roku 1934, čakala síce nenáročná, no o to krajšia trasa príjemnou scenériou povodia Dunaja a Hrona. Po príchode do Štúrova sa všetci účastníci prepravili ponad Dunaj na maďarskú stranu, do starobylého Ostrihomu. Tu na všetkých čakala prehliadka úchvatného klasicistického skvostu - Katedrály Panny Márie a svätého Adalberta (inak nazývanej aj Ostrihomská bazilika), ktorá je nielenže sídelnou katedrálou maďarského prímasa a Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy, ale aj najväčším kostolom Maďarska a po bazilikách sv. Petra v Ríme a sv. Pavla v Londýne aj tretím najväčším kostolom v Európe.

Odovzdávanie „žezla“

Po splnení súťažných úloh a po príchode do Patiniec nasledoval večerný GALAVEČER 12. ročníka Mercedes-Benz Tour, v rámci ktorého boli vyhlásení nielen víťazi jednotlivých kategórií, ale uskutočnila sa aj veľmi emotívna záležitosť. Počas mimoriadneho zasadnutia Mercedes-Benz Clubu Slovensko odovzdal gróf František Strachwitz, ktorý v roku 1990 stál pri zrode firmy Motor-Car Wiesenthal & Co., Bratislava a ktorý bol od vzniku klubu jeho prezidentom, svoje prezidentské „žezlo“ Jánovi Novotnému, pričom jeho novým tajomníkom sa stal Ondrej Šintal. Pretože si všetci zainteresovaní toto podujatie nevedia bez jeho zakladateľa predstaviť, grófovi Františkovi Strachwitzovi bol udelený titul čestného prezidenta.

Hviezdne defilé

Pokiaľ by sme mali pomenovať, čím bola tour jedinečná, jednoznačne nádhernou scenériou prírody a gotickou krásou svedkov dávnej minulosti. Z Krompách viedla trasa popri okraji Národného parku Slovenský raj cez Dobšinskú a Palcmanskú Mašu, Stratenú, Vernár, Habušice až do Levoče. Tu, v meste, ktoré sa do histórie neodmysliteľne zapísalo osobnosťami, akými boli rezbár Majster Pavol a šľachtičná Júlia Korponayová, známa aj ako Levočská biela pani, nasledovala vyše dvojhodinová prestávka. Toto stredoveké slobodné kráľovské mesto a dnes mestská pamiatková rezervácia, v roku 2009 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodné-ho dedičstva UNESCO, vystavila na obdiv všetky svoje kultúr-no-historické pamiatky: pomerne zachovalé 2,5 km mohutné hradby, historickú klietku hanby, pochádzajúcu zo 16. storočia, alebo pôvodne gotickú levočskú radnicu s arkádami z roku 1615, s renesančnou vežou a s manzardami v štýle talianskej renesancie. Najväčším lákadlom bol jednoznačne gotický Kostol sv. Jakuba zo 14. storočia, kde sa nachádza aj hlavný oltár vyrobený Majstrom Pavlom z Levoče z lipového dreva, ktorý je výškou 18,62 m najvyšším gotickým oltárom na svete. Cesta späť sa začínala poobede pred Košickou bránou a pokračovala stúpaním cez horský priechod Branisko, Široké a Krompachy.

Text: Peter Škorň
Foto: Tomáš Hudcovič, Matej Hudcovič

© 2006 - 2022 Mercedes-Benz Klub Slovensko.
Ochrana osobných údajov